Logos

Kahaki Bikes wraz z ekipą Hot Ball zaprasza na Tattoo Konwent!

Podczas trwania imprez przy współpracy ze znanymi tatuatorami budujemy i malujemy na miejscu wyjątkowy rower. Jak ostatecznie będzie się prezentował - nikt nie wie. Z pewnością będzie to jeden z ciekawszych projektów jakie wykonaliśmy. Mało tego! Gotowa maszyna podczas ostatniego konwentu trafi w ręce jednego z was!

Co zrobić aby wygrać? Wystarczy przybyć na którykolwiek z konwentów w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Gdańsku, odwiedzić stoisko Kahaki w strefie Hot Ball i wrzucić los do urny! Proste jak frytki.

Bikes
Poznań

1. Poznań

19-20 marca 2016

Rama roweru jest gotowa. Oddajemy ją w ręce tatuatorów i czekamy co z tego wyniknie.

Wrocław

2. Wrocław

23-24 kwietnia 2016

Obręcze trafiają pod nóż.

Gdańsk

3. Gdańsk

23-24 lipca 2016

Kończymy malowanie obręczy i detale.

Katowice

4. Katowice

24-25 września 2016

Ostatnie poprawki, rower stoi, błyszczy i czeka na obwieszczenie nowego własciciela.

Postęp: 99%

Rama gotowa, pomalowana przez Dominika i Doktore. Jedna z obręczy już czeka na zaplot, zajęli sie nią Joe i Majran. Drugą obręcz napastowała Joanna Akvark0. Rower jest obecnie składany (lub już gotowy) z kozackim siodłem od KM Leather - będzie na was czekał w Katowicach. Podczas losowania trafi do jednego z was. Powodzenia!

Bikes
Bikes
Bikes
Bikes

1. Organizatorem Konkursu jest Kahaki sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludowej 6 w Krakowie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w cyklu imprez organizowanych przez Tattoo Konwent w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku oraz Katowicach w okresie od 19.03.2016 do 18.09.2016.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z przeprowadzeniem konkursu, czyli pracownicy firmy Kahaki, Hot Ball oraz organizatorzy Tattoo Konwentu oraz ich rodziny do dwóch pokoleń.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest czytelne wypełnienie kuponu konkursowego z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu mailowego i wrzucenie kuponu do maszyny losującej znajdującej się w strefie Hot Ball na stoisku Kahaki Bikes.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym publikację imienia i nazwiska Uczestnika w wypadku, gdy znajdzie się on w gronie zwycięzców Konkursu oraz oznacza zgodę na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach i informacjach o produktach.

7. Nagrodą w Konkursie jest rower custom cruiser, który będzie ozdabiany przez tatuatorów na imprezach tatuażowych w Poznaniu i Wrocławiu a następnie składany na Tatoo Konwencie w Gdańsku.

8. Nagrodę otrzyma osoba, która na imprezie tatuażowej w Katowicach w dniu 18.09.2016 zostanie wylosowana przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników konkursu.

9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

10. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego na kuponie konkursowym.

11. W przypadku braku kontaktu w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu organizator zastrzega sobie prawo do ponownego losowania zwycięzcy.

12. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Kahaki sp. z o.o.